Titulinis » » Indoeuropeistika » Kalbotyra

Papildomas bikonsonantinių šaknų sąrašas

1) BhS [bʰes] – karštis; karšta diena.


2) BhJ [bʰej, bʰi] – turtas; tai kuo užvaldo; užvaldyti.


3) BN [ben, bn] – tas, pas kurį sieloje slepiasi blogis, pyktis; blogosios jėgos, nelabasis.


4) BW [bew, bu, bwe] – kankinti.


5) BJ [bej, bi] – priešų antpuolis! (pavojaus signalas).


6) DGw [degw,  dgw] – prietaisas, įrankis; įrenginys, padedantis mums išgyventi. Greičiausiai tai buvo tik ugnies įdegimas ir nieko daugiau.


7) DhL [dʰel, dʰl] – tankmė, nepraeinami tankiai apžėlę miškai (tikėtina, kad spygliuočiai).


8) DhM [dʰem, dʰm] – (mano) būstas, (mano) prieglauda, slėptuvė.


9) DhS [dʰes] – dirva, daržas, sodas. Žemdirbystės sąvoka.


10) DhT [dʰet] – tai, ką reikia padėti į tinkamą vietą, tinkamu. laiku.


11) DhJ [dʰej, dʰje, dʰi] – reikia eiti į reikiamą vietą. Kaip taisyklė, turėta omenyje naturalios reikmės dalykus. Iš čia naujos reikšmės: nešvarumai, išmatos, kas labai murzina ir primena išmatas, šlapimą (tulžis), atoki vieta ir pan.


12) DS [des] – sėjai skirtos sėklos; javai.
 


13) DT [det] – aš noriu atsisėsti; sėdėjimas.
Apie šią šaknį Andrejevas užsimena tik vieną kartą. Atrodo labai abejotina, nes prieštarauja visiems fonetiniams dėsniams, pagal kuriuos susidarė visos bikinsonantinės šaknys.

 


14) GN [gen, gn] – naudingos iškasenos; tai, kas žemėje; anglis; tai, kas sunkiai gaunama arba išgaunama; gauti, išgauti; kažkas vertingo; brangenybės.
 


15) GS [ges, gs] – žemdirbystė, pasėliai.
 


16) GhK [gʰek] – , pririštas prie gyvulio sunkus akmuo, kad jis būtų nejudrus ir negalėtų lengvai pabėgti, tačiau galėtų ėsti žolę tam skirtame plote, lėtai judėdamas juo.
 


17) GhS [gʰes] – ilgas ir varginantis vaikščiojimas.


18) GhJ [gʰej, gʰi] – sugrįžimas į stovyklą arba į sustojimo vietą.
 


19) GhjM [gʰ’em, gʰ’m] – kažkas nemalonaus (netikėtai ir bauginančiai?), jeigu jį palieti; gyvatė.


20) GhjS [gʰ’es] – trenkti, prisitaikius; iš pradžių užčiuopti, o po to suduoti smūgį (turima omenyje darbo operacija).


21) GwS [gʷes] – nuovargis,vangumas, gesimas; lėtas užšalimas.
 


22) GjD – mėgavimasis, malonumas.
 


23) GjDh [g’dhe, g’dh] – rasti, ieškoti, įgyti; skubios paieškos; patogumas, komfortas.


24) GjM [g’em, g’m] – tai, kas naudinga man; kažkas naudingo.


25) GjR [g’er, g’r] – apžiūrinėti; žiūrėti nurodyta kryptimi


26) GjXw [g’o] – atsargumas dėl viso pikto.


27) GjJ [g’ej, g’i] – aura, nematomas apsauginis apvalkalas; kažkokia nematoma apsauga, kuri lydi žmogų; gimus gautas vardas.


28) KS [kes, ks] – reikia palyginti, pašalinti išsikišusias dalis. Plaukų kirpimas. Kai kas vienodo; viskas kartu, kada nesiskiria atskiri vienetai. Ypatingai: vienodos tvoros lentelės; tvora, gyvatvorė


29) KJ [kej, ki] – mūsų saugumas, mūsų teisingai sutvarkyta buitis.


30) KjM [k’em, k’m] – man baugu!
 


31) KjT [k’et, k’t] – orientyras, kas užkliūva akiai.

32) LB [leb, lb] – dirglumas arba nuovargis sunkaus gyvenimo naštoje.


33) LBh [lebʰ , lbʰ] – geras rezultatas po sunkaus darbo; džiugesys gerai pasielgus.


34) LD [led, ld] – iniciatyvus, energingas, jaunas.


35) LDh [ledʰ, ldʰ] – šeimininkauti ūkyje; vadovauti stovyklavietėje.


36) LG [leg, lg] – mūsų negandos. 


37) LGhj [legʰ’, lgʰ’] – nešvarumai, atliekos.


38) LGj [leg’, lg’] – kad pavalgytum, reikia atsistoti.


39) LK [lek, lk] – kažkas labai sunkaus.
 


40) LKw [lekʷ, lkʷ] – aptikti slėptuvę; atskleisti, atverti paslaptį; patraukti  iš vietos ir aptikti tai, kuo ta vieta buvo prispausta iki tol.


41) LKj [lek’, lk’] – išsisukti iš sunkios padėties, atsimušti savo, padėti bėdoje.


42) LM [lem, lm] – (man) sunku, (man) sunku dvasiškai.


43) LP [lep, lp] – atkaklus darbas, užsispyrimas.


44) LS [les, ls] – taupumas, sumani ekonomija.


45) LT [let, lt] – panašus į tai, ką mes prisiminėm; lyg tai tas pats, ką mes prisiminėm, tačiau iš tikro tai ne tas; sunkiai prisiminti; lyg tais; rodos; kaip.


46) MB [meb, mb] – nereikalinga, atliekama.


47) MBh [mebʰ, mbʰ] – geras oras, giedras dangus, saulės šviesa.


48) MD [med, md] – abejonės dėl galimybės pasiekti tikslą.


49) MP [mep, mp] – gamtinės arba nesuprantamos kilmės jėgos  šaltinis. Galbūt turėtas omenyje šaltinio arba upės vanduo.


50) MS [mes, ms] – žmogiškosios arba gyvuliškos kilmės jėgos šaltinis; prabudimo arba dvasinio įkvėpimo idėja.


51) MT [met, mt] – vesti apskaitą, išskaičiuoti, aiškintis kiekį arba matmenis.


52) NB [neb, nb] – ne piktas; kūdikis, mažas kūdikis arba tas, kuris savo nepiktu nusiteikimu panašus į kūdikį.


53) ND [ned, nd] – dėl rūko ar apniukimo neįmanomas geras matomumas.


54) NDh [nedʰ, ndʰ] – mes pasiklydome!


55) NG [neg, ng] – kažkas nežemiško, stebuklingo, neįprasto. 


56) NGh [negʰ, ngʰ] – keičiama, pakeista, nepastovu, permaininga.


57) NGhw [negʷʰ , ngʷʰ ] – nereikalinga.


58) NGhj [negh’, ngh’] – tai, ko negalima paliesti; kažkas dvasiško.


59) NGw [negʷ , ngʷ] – tai, kas nesuderinama su gyvenimu.

60) NGj [neg’, ng’] – tai, kas netinkama naudojimui; blogas, netinkamas, neperspektyvus.

61) NK [nek, nk] – išrasti, priimti reikiamą sprendimą.


62) NKw [nekʷ, nkʷ] – palikti, mesti likimo valiai; neslėpti nuo svetimų tai, ką reikia paslėpti.


63) NKj [nek’, nk’] – apgalvoti gelbėjimosi variantus; gelbėti, rūpintis.


64) NS [nes, ns] – be fizinio poveikio gąsdinti priešą; gąsdinti.


65) NT [net, nt] – slėpti, kažkas paslėpto; kažkas nepasiekiamo.

66) PGj [peg’] arba greičiausiai: [pg’e, pg’, bg’e, bg’] – brautis apgraibomis arba  prasistumdant.


67) PKj [pek’, pk’] – išlaisvinti griebiant rankomis; gelbėti energingais veiksmais; ryžtingai įsikišus daryti poveikį; plaukuose ieškoti utėlių.


68) PS [pes, ps] – be jokio gailesčio paimti iš atsargų; nesiskaitant su niekuo, išeikvoti atsargas.


69) RB [reb, rb] – dirglumas, susierzinimas, rūpestis, dalykiškumas.


70) RBh [rebʰ, rbʰ] – geras įrankis (galbūt kaltas).


71) RD [red, rd] – užtikrintai eiti tolyn; eiti link tikslo; tvirtas įsitikinimas.


72) RDh [redʰ , rdʰ] – techniškas ir išmoningas įrengimas  kokios nors vietos – gyvenamos, gamyklinės, karinės.


73) RG [reg, rg] – išlaikyti negandas, išbandymus, išstovėti; tas, kuris ištvėrė negandas ir nelaimes, tas kuris gerbiamas ir pagyvenęs. 


74) RGh [regʰ, rgʰ] – sustojimas kelyje, kad galėtume kreiptis į Aukščiausias jėgas; bejėgiškumas, pažeidžiamumas.


75) RGhj [regʰ’, rgʰ’] – pinti, dirbti pirštais, dirbti apgraibom. 
 


76) RGw [regʷ , rgʷ] – apsauginiai veiksmai; apsaugoti save. 
 


77) RGj [reg’, rg’] – įdiegti, sukurti.

78) RK [rek, rk] – geras, patikimas.


79) RKw [rekʷ, rkʷ] – apdairiai pasilikti; atidėti juodai dienai; neliečiama atsarga.
 


80) RKj [rek’, rk’] – intelektualių pastangų dėka gelbėti ar padėti; pagalba, gelbėjimas, pagalba gerai organizuotais veiksmais.


81) RM [rem, rm] – pasmerkimas, papeikimas, priekaištas, nurodymas, pamokymas, patarimas, įtaiga.
 


82) RN [ren, rn] – žiūrėti į tai, kas išsiskiria; skirti ypatingą dėmesį svarbiausiam, o ne antraeiliam; tai, ką laikome geriausiu tarp visų likusių ir dėl to išskiriam; pats geriausias, reikalingiausias.

83) RP [rep, rp] – tikslumas, kruopštumas.


84) RS [res, rs] – surinkta rinkimo metu;  rezultatas, pabaiga, galas, grobis, laimikis, viskas.


85) RT [ret, rt] – reikiamas  laikas; būtinas laikas; tinkamas laikas, kada reikia daryti ką nors.86) SD [zd, zde] – būti toli.


87) SDh [zdhe, zdh] - ten, kur ir reikia; ten, kur ir turi būti (laikantis tvarkos, kada viskas einasi gerai); tinkamas, savaime suprantamas.


88) SG [zg, zge] – kilpa, virvės ritinys, virvė.


89) SGh [zgʷ, zgʷe] – kažkas nejudantis ir neliečiamas.


90) SGhj [zgʷ’, zgʷ’e] – čiulpti.
 


91)SGj [zg’e, zg’] – statyti, statybos; tvirtinti, įrengti tvirtą statinį (iš akmens).


92) SJ [sej, si] – apglėbti iš visų pusių (ne rankomis!); paveikti iš visų pusių; įrėminti, apibrėžti, ; apiplauti (veikti žmogų šventomis vandens savybėmis).
 


93) TP [tep] – įspausti, panardinti.


94) TS [tes] – ankštumo ir apribojimo sąvokos.

95) TJ [tej, ti] – atsiminti, prisiminimai; tai, kas gerai įsimenama (įsimintinas), todėl, kad jis pastebimas; gyvenimo patirtis; atsargumas (tai, ką reikia pastoviai turėti omenyje); pragyventų metų našta ir iš čia nauja reikšmė: bet kokia sunki našta.


96) XB [ab] – žiaurumas, piktybiškumas.


97) XGh [agʰ] – galia, kuri saugoma atsargoje; užslėpta kovinė dvasia; kovinė dvasia, kuri užsislėpė ir laukia savo meto; spiritinis gėrimas.


98) XK [ak] – kovinė dvasia, kuri sustiprėja po aukojimo ritualo; ryžtas, tikslingumas, atkaklumas.


99) XwGh [ogʰ] – atsargumo laikymosi sąvoka, prisilietus prie spygliuoto krūmyno.


100) XwGj [og’] – sunaikinimo arba sužeidimo pavojus; tai, kas veda prie abejonių įvykių nauda. 


101) XwT [ot] – atėjo laikas įsikišti prieš realų pavojų!


102) XjD [ed] – ruoškis su manimi į kelią! aš išeinu, eik taip pat ir tu!


103) XjGh [egʰ] – atverk savo galią! pritilk! užsislėpk! padaryk taip, kad niekas nematytų ir nesuprastų, kad tu stiprus!


104) XjP [ep] – pastumk! trenk! išbandyk atsparumą!


105) XjT [et] – išlaikyk išbandymą! atsilaikyk!
 106) WB [web, ub] – suduoti smūgį priešui; duriamąjį sužeidimą. Bitės (skaudžiai geliančios).


106) WBh [webʰ, ubʰ] – ryškus, išsiskiriantis bendrame fone augalas; tai, kas išsiskiria savo spalva arba ryškia šviesa; išsiskirti bet kokiu požymiu; turėti išskirtinių bruožų, iš kurių būtų galima atskirti; susikurti išsiskiriantį bruožą tuo atveju, kada jo nebuvo iš pat pradžių.


108) WD [wed, ud] – išsisukinėti, išsilenkti, slėptis.


109) WDh [wedʰ, udʰ] – tuštinimasis, bet kokio skysčio išskyrimas; atiduoti, netekti, atmesti, atstumti.


110) WG [weg, ug] – derlius, derlingumas (augalų, gyvūnų, žmonių); gausūs (prisiveisę).


111) WGh [wegʰ, ugʰ] – nesaugumo, negalinčio apsiginti sąvoka.


112) WGhw [wegʷʰ, ugʷʰ] –puošti, gražinti.


113) WGhj [wegʰ’, ugʰ’] – kankinti, išsekinti.


114) WGj [weg’, ug’] – paraginti arklį arba kitą naminį gyvūną.


115) WKj [wek’, uk’] – slėptis; pasislėpti, kad išsigelbėtum.


116) WM [wem, um] – tai, kas staigiai puola mane, įkyrus man; kas įkyriai erzina.


117) WS [wes, us] – vabzdys, kuris ropoja ant žmogaus kūno; kutenimas; įkyrūs įkandimai ir kiti vabzdžių veiksmai ant žmogaus kūno; bet koks įkyrus jausmas ant žmogaus kūno.


118) JB [jeb, ib] – susirūpinimas, visuotinė įtampa.


119) JBh [jebʰ, ibʰ] – gero matomumo sąvoka.


120) JD[jed, id] – malonumas (gaunamas), pasitenkinimas.


121) JDh [jedʰ, idʰ] – jaukumas, slėptuvė.


122) JGh [jegʰ, igʰ] – poilsis, stovyklavietė.

123) JGhw [jegwh, igwh] – įvykdyti įsakymą; pribūti pašaukus; pribūti priešais vadą.


124) JGhj [jegh’, igh’] – jutimas, nuovokos jausmas.
 


125) JGw [jegw, igw] – mūsų banda, mūsų galvijai.
 


126) JGj [jeg’, ig’] – prasimanyti, suveikti, gauti.
 


127) JKw [jekw, ikw] – patikima slaptavietė.


128) JKj [jek’, ik’] – suteikti malonumą, patogumą.


129) JL [jel, il] – mūsų arba bendros visiems negandos, sunkumai; darbas, kuris reikalauja atidumo, kruopštumo; labai sunkus darbas.
 


130) JM [jem, im] – mūsų nelaimės.


131) JP [jep, ip] –  besibraunant per kliūtis (krūmai, tankūs brūzgynai), rankomis juos išstumdyti, prasklaidyti; dygliai; didelės pastangos.


132) JR [jer, ir] – pasitarimas; laikytis patarimo.


133) JS [jes, is] – vedybos; išprievartavimas; nuotakos pagrobimas, prievartinės vedybos. Iš čia vėlesnės reikšmės: terliojimas, tepliojimas, išniekinimas; šventas prisilietimas
 


134) JT [jet, it] – laikas veikti! atėjo tinkamas metas! reikia daryti, reikia.

Kategorija: Kalbotyra | Įkėlė: Dengwa (2014-03-01)
Peržiūrų: 332
Komentuoti gali tki prisiregistravę vartotojai
[ Registracija | Įėjimas ]